វិស្វកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យា

      គម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ជាប្រភេទគម្រោងដែលមានច្រើនកំរិត, សំណង់សំខាន់ៗរួមមានទំនប់, សំណង់បង្ហូរទឹក, សំណង់ទាញទឹកបង្វិលទួប៊ីនផលិតភ្លើង, សំណង់ផ្ទះអគ្គិសនីតទាំងអស់នេះជាសំណង់កំរិតទីមួយ, ហើយប្រភេទសំណង់ទីពីររៀបចំរចនាដូចជាសំណង់ទីបីដែរ។

      ការរចនាសាងសង់ប្រភេទទំនប់គឺសាងសង់ទៅតាមជម្រាលទន្លេទាំងសងខាង, ការបែងចែកសាងសង់ផ្ទះអគ្គិសនីនិងទ្វារបង្ហូរទឹកនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្តាំនៃដងទន្លេ, ការភ្ជាប់ទំនប់បង្ហូរទឹកនឹងផ្ទះអគ្គិសនី, រួមនឹងការភ្ជាប់ជញ្ជាំងសុីម៉ង់ជាមួយទំនប់សុីម៉ង់និងទំនប់ដី។

      ការសាងសង់វារីអគ្គិសនីមានការពាក់ពន្ធ័និងបច្ចេកទេសសំខាស់ៗដូចជា សំណង់ធារាសាស្ត្រ, ការងារដំឡើងគ្រឿងម៉ាសីនមេកានិចនិងឧបករណ៍អគ្គិសនីនិងគម្រោងសំណង់បណ្តាញជញ្ជូន, ការជីកយកដីនិងថ្ម ការចាក់បំពេញទំនប់ដីនិងថ្ម ចាក់ជើងជំរាលម៉ាត់ទន្លេ ការរៀបចំធ្វើគ្រះ ការងារចាក់បេតុង ការងារៀបចំសំភារៈទុក្ខជាមុននិងការងារដំឡើង សំណង់បង្កប់ដែកកាព្យជាគ្រឹះ ទ្វារកោងឬជាអក្សកោង ទ្វារទឹករាបស្មើរ សំណាញ់ការពារសំរាម គ្រឿងបង្គំដែកនិងការដំឡើងម៉ាសីនស្ទូចទ្វារទឹកសំរាប់ជូសជុល ការងារដំឡើងទួប៊ីនជាប្រភេទរាងអំពូលពងម៉ាន់ ការដំឡើងប្រព័ន្ធបញ្ជាអគ្គិសនី រួមបញ្ជូលនឹងការងារសំណង់វិសកម្មភ្ជាប់បណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនីជាតិ២៣០គីឡូ តំរូវមានបញ្ចេកទេសច្រើននិងតំរូវកាខ្ពស់។ ការងារវិស្វកម្មត្រូវប្រើបញ្ចេកទេសនិងស្តង់ស្តារចិនក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងទទួលយក។