ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

ដ្រូអំណាចសេសានក្រោម 2 Co. , គឺជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាមួយរបស់ចិន, កម្ពុជា, វៀតណាម, ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ, ជាមួយនឹងទឹកនិងការវិនិយោគអគ្គិសនី, ការអភិវឌ្ឍ, ការសាងសង់, ការប្រតិបត្ដិនៃអាជីវកម្មមេសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍនៃពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូន, នេះ, ការពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្មនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃអាជីវកម្ម។

គម្រោង

ក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្តល់នូវការអភិវឌ្ឍនូវប្រភពថាមលស្អាត សន្យាប្តេជ្ញាចិត្តគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់វិនិយោគិនក្នុងប្រទេស គោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៍ក្នុងស្រុក គំាទ្រលើកកំពស់គំនិតអភិវឌ្ឍសុខុដុមរមនា អនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាស ទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថាន ជានិច្ចកាលតែងតែធ្វើការអភិវឌ្

ព័ត៍មាន

ច្រើនទៀត

[2018-08-11]

កម្មវិធី"កន្លះម៉ោងនៃសេដ្ឋកិច្ច" របស់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហិរញ្ញវត្ថុជាតិចិន CCTV2 បានរាយការណ៍ពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានគ្រោម២ ។

[2018-08-11]

ក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូផៅវ័រឡូវើរសេសាន្ត២បានរៀបចំការងារបង្ការជំងឺគ្រុនឈាម

[2019-08-16]

ក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូផៅវ័រឡូវើរសេសាន្ត២ បានទទួលលិខិតសរសើរពីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល

[2019-08-16]

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាតិប្រទេសចិន(CCTV 2)បានផ្សព្វផ្សាយអំពីនិយោជិកខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2019-08-16]

[2019-08-16]

ក្រុមហ៊ុនបានរៀបចំបុគ្គលិកខ្មែរនិងចិនចូលរួមសការប្រកួតប្រជែងការធ្វើនំចាំង

[2019-08-13]

ការប្រកួតប្រជែងមុខតំណែងការងារផ្ទៃក្នុងសម្រាប់និយោជិកខ្មែររបស់ក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូផៅវ័រឡូវើរសេសាន្ត២ ត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាលើកទីមួយ

[2019-08-13]

ក្រុមគ្រូនិងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុង បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2019-08-13]

ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ តូវសម្រេចបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងដោយជោគជ័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងជួសជុលម៉ាស៊ីនទួរប៊ីនលើកទីមួយ បង្ទាប់ពីការដំណើរការពាណិជ្ជកម្

[2019-08-13]