ប្រវត្តិ​ក្រុមហ៊ុន

ដ្រូអំណាចសេសានក្រោម 2 Co. , គឺជាការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាមួយរបស់ចិន, កម្ពុជា, វៀតណាម, ការបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះ, ជាមួយនឹងទឹកនិងការវិនិយោគអគ្គិសនី, ការអភិវឌ្ឍ, ការសាងសង់, ការប្រតិបត្ដិនៃអាជីវកម្មមេសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍនៃពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូន, នេះ, ការពិគ្រោះយោបល់អាជីវកម្មនិងតំបន់ផ្សេងទៀតនៃអាជីវកម្ម។

គម្រោង

ក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្តល់នូវការអភិវឌ្ឍនូវប្រភពថាមលស្អាត សន្យាប្តេជ្ញាចិត្តគោរពតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់វិនិយោគិនក្នុងប្រទេស គោរពទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៍ក្នុងស្រុក គំាទ្រលើកកំពស់គំនិតអភិវឌ្ឍសុខុដុមរមនា អនុវត្តការទទួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ចសហគ្រាស ទទួលខុសត្រូវសង្គមនិងបរិស្ថាន ជានិច្ចកាលតែងតែធ្វើការអភិវឌ្

ព័ត៍មាន

ច្រើនទៀត

ការតម្តើងម៉ាស៊ីនភ្លើងទី១ របស់ស្ថានីយវារីអគ្គីសនីសេសានក្រោម២ បានចូលដល់ដំណាក់កាលរត់រសាប់

[2017-09-01]

ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២បានចូលរួមពិពណ៏ស្តីអំពីស្នាដៃរបស់សហគ្រាសចិនក្នុងការជួយដល់ការសាងសង់អគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជា

[2017-08-20]

ការតម្លើង Stay Cone ទីមួយនៅគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-08-20]

គម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២បានចាប់ផ្តើមសាងសង់ទំនប់ដីប្រឡាយពង្វាងទឹក

[2017-08-20]

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះត្រួតពិនិត្យគម្រោងហុងវារីអគ្គីសនី Xishan 2

[2017-06-12]

លោក Fan Xiaxiaអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនChina Huaneng Group បានអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-06-12]

ឯកឧត្តម Xiong Boឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា បានចុះត្រួពិនិត្យការងារនៅគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-06-12]

លោក Liu Guoyueអគ្គនាយករងនៃក្រុមហ៊ុនChina Huaneng Group បានអញ្ជើញមកត្រួតពិនិត្យការងារចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-06-12]

ឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការ បានបំពេញទស្សនកិច្ចចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-06-12]

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានបំពេញទស្សនកិច្ចចំពោះគម្រោងវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២

[2017-06-12]